RSS icon Home icon
 • Miljö

  Metall & Lego AB är certifierade mot ISO14001:2004.
  ISO 14001 jpeg

  Vi arbetar miljömedvetet.
  Materialspån och ändbitar återvinns till 100%.
  Skäroljor och andra vätskor renas här på Metall & Lego AB och återanvänds så länge det går. När oljor och vätskor inte kan användas så skickas det till en miljöstation för destruering.
  Vi använder grön el till företaget från vattenkraft.