Skip to content
: +46 34660475
: info@metall-lego.se

Affärsidé & policy

Affärsidé & policy

Företagets affärsidé är att vara en långsiktig och aktiv partner till företag med behov av kundanpassade legotillverkade produkter i metall- & plastmaterial inom svarvning, fräsning, och press-svetsning.

Verksamhetspolicy
Metall & Lego ser kundens problem som sin egen möjlighet och arbetar med hög servicegrad och lyhördhet för kunders behov.
Att uppfylla lagar, kundkrav samt andra bindande krav ser vi som ett minimum.
Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar i syfte att skydda miljön, att minska miljöbelastningen från vår verksamhet och förebygga förorening.
Genom att vara kvalitets- och miljöcertifierade har vi de verktyg vi behöver för att strukturera, dokumentera och hela tiden förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete och -system.
Framgångsfaktorerna är hög teknisk kunskap, stort engagemang samt kvalitets- och miljömedvetna medarbetare.

 

Våra nöjda kunder idag finns inom alla typer av branscher. Några exempel på branscher där vi  idag är huvudleverantör och projektledare till olika företag är:

Maskin tillverkning
Maskin anpassning
Medicinteknik
Elektronikindustri
Bilindustri
Lantbruks maskiner och tillbehör
Energi
Sport och fritid
Fiskeindustri
Anpassning av transportfordon
Beslag-, skruv- och bultgrossister